PRODUCTES I SERVEIS

 

 

 

ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ

 

Es treballen tot tipus d’elements d’obra fabricats en ferro, com puguin ser: estructures de ferro, embigats, pòrtics, pilars, forjats, armadures, armadures de coberta, platines, cartel·les, plaques d’ancoratge, barres, etc.

 

Estructures de bigues

Plaques reticulars

Armadura i forjats

 

TANCAMENTS

 

Ferros Artà, realitza tancaments de diversos tipus, ja sigui amb reixa metàl·lica galvanitzada o verda, amb planxes de ferro de distints tipus i acabats de distints colors, amb planxes d’alumini, amb tubs, amb folrats de bruc i canyís, etc.

 

Malla metàl·lica

Panells

Bruc

 

FERRO

Negre, forjat, galvanitzat

 

Baranes

Barreres

Passamans

Escales

Portes

Persianes

Comportes

Portes de cotxeria

Gàbies

 

ACER INOXIDABLE

Aisi-304 i Aisi-316

 

Baranes

Barreres

Passamans

Vidrieres

Portes

Nàutica

 

ALUMINI

Acabats en diferents colors

 

Portes

Vidrieres

Persianes

Portes de contadors

Baranes

Passamans

 

MOBILIARI I DECORACIÓ

 

Cadires

Taules

Prestatgeries

Planxes cuina

Barbacoa

Pèrgoles

Capçaleres

Cartells  

 

 

SOLDADURA

 

AUTOMATISMES

 

VIDRES

 

PINTURA

 

REPARACIONS